Ik ben minder valide of invalide. Zijn er voorzieningen?

Ja.
De organisatie heeft rekening gehouden met invalide en minder valide bezoekers. Mocht u hulp behoevend zijn of worden dan is ons personeel uiteraard meer dan bereid u te ondersteunen.